A civilek megmozgatták a testvérvárosi találkozót

„Sport4U” címmel látja vendégül Zugló a lengyel Raciborz testvérvárosának képviselőit és ifjú sportolóit május 25-28. között. A négynapos szakmai és sporteseményt Horváth Csaba polgármester, Horváth Zsolt alpolgármester és Kinisch Andrea ifjúsági és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok nyitotta meg. A programsorozat az Európai Bizottság „Testvérvárosi kapcsolatok” idei programja támogatásával jött létre az önkormányzat szervezésében.

Csikai Mária projekt menedzser vállalta a program mediátori szerepét. Bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy az Európai Bizottság „Testvérvárosi kapcsolatok” pályázatán belül támogatott program lehetőséget ad arra, hogy nemcsak a lengyel testvérvárosnak mutassa be a kerület sikeres civil tevékenységét, hanem a zuglói civil szervezetek a szakmai fórumok keretében közelebb kerüljenek egymáshoz.

Horváth Csaba polgármester köszöntőjében üdvözölte azt a tényt, hogy az elmúlt egy évben már másodszor találkozott a két város küldöttsége: legutóbb Zugló születésnapján, most pedig az európai bizottság által is támogatott közös meetingen. Elmondta, hogy nagyon sokfélék vagyunk, nagyon sokféle szakmai területről érkeztünk.

„Jelentős esemény, nemcsak azért, mert a barátságot mélyítjük, hanem azért is, mert nem kell külön-külön feltalálnunk a melegvizet. Egymás jó gyakorlatait átvéve sokkal gyorsabban és jobban tudunk haladni. Ez a fajta tudásmegosztás szerintem az Európai Unió egyik legjobb találmánya.”

Horváth Zsolt sportért felelős alpolgármester köszöntőjében megjegyzete, hogy az önkormányzat munkatársai is részt vettek a program megvalósításában. Hozzátete, hogy közel nyolcvan lengyel és magyar gyermeknek adnak a hétvégén sportolási lehetőséget és remélik, hogy a jövőben is lesznek közös kulturális és sport programok.

Kinisch Andrea ifjúsági és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok megnyitó beszédében beszélt a testvérvárosi kapcsolatok történetéről, amely a második világháború után kezdődött. Az alapvető törekvés az volt, hogy a személyes kapcsolatokon keresztül oldják fel a feszültséget, az ellenségeskedést. 1957. április 28-án Franciaországban megalakult a testvérvárosok világszövetsége. Ennek emlékére ünnepeljük minden év áprilisának utolsó vasárnapján a testvárosunkat, bízom benne, hogy a jövőben közösen is ünnepelhetünk.

„Azt hiszem, hogy az Európai Unió kiépülésével új értelmet kaptak a testvérvárosi kapcsolatok, hiszen ezen kapcsolatok a közös európai családhoz tartozást is erősítik. A mondás szerint a testvéred az, aki megkérdezi, hogy vagy, és megvárja a választ is. Ez a mostani program lehetővé teszi, hogy többet megtudjunk egymásról, egymás életéről, sikereiről és problémáiról” – mondta.

Köszöntője után hosszabban beszélt a gyermekek és fiatalok életminőségének javításáról, amelynek egyik nagyon fontos lépésének tartotta a 2022-ben elfogadott

Zuglói gyermekvédelmi koncepciót, amely olyan pedagógiai, pszichológiai, szociális, egészségügyi, jogi tennivalók összessége, amelyben a gyermekek, fiatalok, gondozását, ellátását, nevelését, védelmét hivatott biztosítani egy jelzőrendszer kiépítésével. Kiemelte a zuglói önkormányzati intézmények, egyesületek, alapítványok támgató munkáját, valamint Sokacz Anikó, a Kábítószer Egyeztető Fórum vezetőjének és Kisné Szivcsovics Nikoletta, a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelésű gyermekek érdekében tett törekvéseit.

Karolina Kuniczka, a lengyel küldöttség vezetője a Raciborz polgármesteri hivatala promóciós, kulturális, idegenforgalmi és sport osztályának vezetője lapunknak elmondta, hogy az 1997 óta Zuglóval fennálló testvérvárosi kapcsolatuk alapját óvodás- és iskoláskorú gyermekek csereprogramja jelentették, és a mostani delegáció egyik tagja még gimnazista cserediákként vett részt a programban. A Sport4U közös projektről 2022-ben, a pandémia után indultak el az egyeztetések Horváth Csaba polgármesterrel.

2023 05 25 sport4 lipták villa varga sándor brp6184

„Az óvodás és iskolások csereprogramjaink a mostani eseménnyel más jelleget kapnak.  Igyekezetünk az önkormányzatunk különböző sejtjeiből meghívni ide embereket, minél nagyobb területet fedjünk le, és hasznos tudáscserében v együnk részt. Küldöttségünk tagjai közt vannak például szakemberek a raciborzi botanikus kertből, múzeumból, meg tudja nézni, hogy itt milyen módszer szerint működnek ezek az intézmények. De oktatásból, a szociális területről is érkeztek szakemberek, hogy a saját nézőpontjukat kifejthessék, megbeszéljék a mostani szakmai programokon” – taglalta a küldöttség vezetője.

„Bár sok mindent különbözőképpen látunk, de nagyon azonosak az irányok az oktatásban, a sportszemléletben. Inspiráló hatással van ránk a zöld területek mennyisége Zuglóban, mi ebben nagyon szeretnénk fejlődni – tette hozzá.- Azt gondolom, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat egyrész egymást közös megismerni, megszeretni akarását segíti, ami szerintem nagyon fontos az interperszonális kapcsolatokban.”

Majkó Zsuzsanna Zugló Helytörténeti Műhely igazgatója tartott egy Zugló történetét röviden áttekintő előadást.

Sokacz Anikó civil és nemzetiségi tanácsnok Civil élet-mindenki számít című előadásában kiemelte a civil szervezetek fontosságát. Taglalta a 2014 óta tartó munkája eredményeit, mely magába foglalja többek között a civilek közötti párbeszéd elindítását, a fórumokat, köztük a nevéhez fűződő Kábítószer Egyeztető Fórumot, civil karácsonyt, a Civil díj megalapítását, a Civil füzeteket.

Az előadáshoz kapcsolódó kerekasztal beszélgetésen Szabó-Gere Imre, a Zuglói Civil Ház intézményvezetője és Monika Tyutyunkova a Zuglói Bolgár Kisebbségi Önkormányzat elnöke beszélt a munkájáról.

Ezután Varga Sándor, a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója a család szerepéről, fontosságáról tartott előadást, mely után egy színes ismertetőben mutatták be munkáikat a kerekasztalbeszélgetésen résztvevő szakemberek, Somogyi Tímea, családterapeuta a Családcentrum Alapítvány képviseletében és Beer György, a Budapesti Micro Club elnöke.

Az Erkel Ferenc tánccsoport néptánc produkciója után a nap záró előadásán Jó kormányzás címmel Merker Viktor projektmenedzser a Zuglói Önkormányzat képviseletében beszélt a kerület részvételével zajló Európai Uniós projektekről, egyebek mellett kiemelte az INTERREG Danube projekt megvalósításának folyamatát, melyet civil szervezetek és lakosság bevonásával valósítottak meg. Az előadás témájához tartozó kerekasztal-beszélgetésen fővárosi szakemberek vettek részt, Vaskó Renáta, a Budapest Városélmény Központ vezetője, Sain Mátyás, Főváros Együttműködési Osztály- Részvételiségi Csoport csoportvezetője, Lajos Béla Színes Erzsébetváros szervezője.

Az itt elhangzott témák megmozgatták a hallgatóságot, akik kíváncsiak voltak, hogyan lehet megszólítani, aktiválni a lakosságot, hogy építő ötleteiket eljuttassák a megfelelő szervezetekhez, valamint arra, hogy hogyan működnek nálunk az önkormányzatokkal együttműködő civil szervezetek.

A program végén a Földtani Intézetbe látogatott el a küldöttség.

Kapcsolódó cikkek